|  
شنبه 3 آبان 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره همراه پست الکترونیکی سمت آدرس
 21   سید احمد   سبط احمدی   08642433029         سرپرست آزمایشگاهها    
 22   سید جلال   غایب   08642433047-48         مدیر گزینش و حراست    
 23   سید مسعود   کاشی   08642433041         مسئول تدارکات    
 24   شعبانعلی   تلیمی   08642433000         سرپرست انتظامات شهرک    
 25   صادق   مدرسی   08642433314         مسئول کارگزینی کارکنان    
 26   علی   نوری   08642433324         برنامه ریزی آموزشی    
 27   علی   شعبانی   08642433302         امور نقل و انتقالات    
 28   علی اصغر   آمینون   08642433321         رئیس اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی    
 29   علیرضا   عمان   08642433332         کارگزینی هیأت علمی    
 30   علیرضا   شاهمردانی   08642433014         مسئول اتاق اساتید دانشکده کشاورزی و علوم انسانی    
 31   فاکس   دفتر ریاست   08642433008         دفتر ریاست    
 32   فصلنامه   پژوهشهای اعتقادی کلامی   42251998             
 33   محمد   عرفانی نسب   08642433044         مسئول دفتر ریاست دانشگاه    
 34   محمد   تمیم   08642433022         مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات    
 35   محمد   محبعلی   08642433031         مسئول خوابگاه برادران    
 36   محمدرضا   طاووسی   42251998         مسئول آموزش (سایت میدان فلسطین)    
 37   مرکز تلفن   سایت شهرک دانشگاهی   086-42433342-6             
 38   مرکز تلفن   سایت فلسطین   086-42241552-3             
 39   مهدی   خانمحمدیان   08642433311         مدیر اداری    
 40   مهندس مهدی   فتاحی   08642433003         معاون عمران    
 انتخاب وب سایت