|  
شنبه 3 آبان 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
دفترچه تلفن
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره همراه پست الکترونیکی سمت آدرس
 1   ابوالفضل   غلامی   08642251996         مسئول آموزش (سایت میدان فلسطین)    
 2   اسماعیل   دشتی   42244468         مالی دانشجویی(سایت میدان فلسطین)    
 3   اکبر   غلامی   08642433039         مسئول ترابری    
 4   جعفر   مهدوی نژاد   08642433323         مدیر آموزش    
 5   جواد   نائینی   08642433305         مدیر دانشجویی    
 6   حجت   همایی   08642433028      hojjat.homaei@gmail.com   مدیرروابط عمومی   ساوه - کیلومتر 4 جاده نورعلیبیک - شهرک دانشگاهی خاتم الانبیاء(ص) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - ساختمان اداری - طبقه همکف 
 7   حسن   کاردان   08642248602         مسئول آموزش دانشکده علوم انسانی    
 8   حسن   مطهری   08642244463         اتاق اساتید (سایت میدان فلسطین)    
 9   حسین   احدی   08642433335         مسئول اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی    
 10   خانم   قدرتی   42245020         اداره پژوهش (سایت میدان فلسطین)    
 11   خانم   احمدی نژاد   42253045         مسئول آموزش (سایت میدان فلسطین)    
 12   خانم دکتر   یوسفی   08642433306         معاون فرهنگی . اجتماعی    
 13   خانم دکتر   یوسفی   08642433033         ریاست دانشکده علوم انسانی    
 14   دکتر انوش   اقدامی   08642433030         معاون پژوهشی    
 15   دکتر جواد   نیکوکار   08642433319         معاون آموزشی    
 16   دکتر جواد   نصر   08642433027         ریاست دانشکده کشاورزی    
 17   دکتر عبدالرضا   پناهی   08642433017         ریاست دانشکده فنی و مهندسی شهرک    
 18   دکتر محمد   شریف مقدسی   08642433301         معاون دانشجویی    
 19   دکتر محمدحسین   فراهانی   08642249548         معاون سما    
 20   زهرا   طالب حقیقی   02554233018         مدیر برنامه و بودجه    
1 2
 انتخاب وب سایت