|  
چهارشنبه 27 شهريور 1398
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
آخرین زمان دفاع از پایان نامه و تحویل فرمها جهت دفاع در ترم اول 94-95
 
 آخرین زمان دفاع از پایان نامه و تحویل فرمها جهت دفاع در ترم اول 94-95

به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند در صورتیکه شش ماه از زمان تصویب پروپوزال (برای دانشجویان کارشناسی ارشد) و یک سال از زمان تصویب پروپوزال( برای دانشجویان دکتری) گذشته آخرین زمان تحویل فرمهای دفاع به همراه نسخه پایان نامه به پژوهش دانشکده جهت دفاع در ترم اول 30/10/94 تعیین گردیده و آخرین زمان دفاع 30/11/94 می باشد.

يکشنبه 20 دى 1394  9:48

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 24 شهريور 1398  22:18:18
 انتخاب وب سایت