|  
شنبه 8 آذر 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت استرس برگزار می گردد
 مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی با موضوع « مدیریت استرس»

با حضور استاد ارجمند سرکار خانم هاشمی

زمان : پنجشنبه 94/9/26 ساعت 13 لغایت 16

مکان : دفتر مشاوره دانشگاه واقع در سایت میدان فلسطین
سه شنبه 3 آذر 1394  5:47

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 6 آذر 1399  11:27:26
 انتخاب وب سایت