|  
سه شنبه 29 مهر 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  برای منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامه رعایت موارد زیر الزامی می باشد .

 

1- نشانی عهده  دار مکاتبات ، واحد دانشگاهی محل تحصیل دانشجو و به نام دانشجو
 می باشد .  و نویسنده اول به نام استاد راهنما مشروط به آنکه نام واحد دانشگاهی محل  تحصیل دانشجو قید گردد در غیر اینصورت نویسنده اول دانشجو خواهد بود .

2- آدرس دانشگاه می بایست مطابق فرمهای زیر باشد :

الف) مقالات فارسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، گروه ..............، ساوه ، ایران

ب) مقالات انگلیسی :

,saveh Branch,Islamic Azad University ,Saveh,Iran.نام گروه Department of   

 

 

                                             معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 

يکشنبه 7 اسفند 1390
دانلود فایل پیوست

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 12 مهر 1399
تعداد بازديد : 6053
 انتخاب وب سایت