|  
يکشنبه 27 مرداد 1398
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
مدیریت > معاونت دانشجویی > پزشک معتمد دانشگاه

» پزشک معتمد دانشگاه

دانشجویان عزیز به منظور رفع نیازهای خود به پزشک می توانند بر اساس جدول زمانبندی معین به پزشک دانشگاه مراجعه نمایند .

 انتخاب وب سایت