|  
سه شنبه 29 مهر 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
مدیریت > معاونت عمران > اهم وظایف و اختیارات

» اهم وظایف و اختیارات

- بازدید از اراضی دانشگاه و پیگیری اخذ سند های مربوطه.

- نظارت بر کلیه فعالیتهای عمرانی (پیمانی و امانی)

- بررسی صورت وضعیت ارائه شده از طرف پیمانکاران.

- فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها.

- اخذ نظر کمیسون معاملات واحد و سازمان مرکزی در خصوص مناقصات انجام شده و تنظیم قراردادها.

- تعمیر و نگهداری ساختمان.


 انتخاب وب سایت